LeineRoebana

LeineRoebana, een modern dansgezelschap van choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana. Dit gezelschap neemt al 25 jaar een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse en internationale dans.

leineroebana.com