Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de taak om aanvragen te toetsen aan de Welstandsnota Rotterdam. Alleen bouwplannen die er voor de stad echt ‘toe doen’, worden aan de commissie voorgelegd.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Website
www.rotterdam.nl

Drukwerk
Veenman+

Grafisch ontwerp i.s.m
Andreia Costa